4.Thulasi Boxer Main.JPG
 
 

   

We believe our films

   make a difference

 
 

PRODUKSJONER

 

Tidligere produksjoner


 

OM OSS

 

FRI FILM er et Oslobasert produksjonsselskap, etablert i 2009. Vi produserer både egne og andres filmer, men hovedfokus på internasjonale dokumentarfilmer.

Vi i Fri Film tror at film kan skape forandring. Våre filmer skal opplyse og berøre mennesker. De skal speile verden vi lever i og få folk til å se sine egne liv i perspektiv.
Vi i Fri Film er opptatt av å fortelle historier fra et ungt perspektiv og mener vi trenger flere sterke, unge forbilder på film.
Vi i Fri Film ønsker å gi de stemmeløse en stemme, og engasjerer oss i temaer som menneskerettigheter, diskriminering og likestilling.
Vi i Fri Film er opptatt av å formidle historier på en visuelt vakker måte og har fokus på det kunstneriske uttrykket i våre produksjoner.

Fri Film har også en castingavdeling, gå inn på frifilmcasting.com

kontor


KONTAKT

Rådhusgt 9
0151 Oslo
Norge

+47 970 36 023

beathe@frifilm.no

 
 
 

PRESSE