Om Fri Film

Fri Film er et produksjonsselskap som ble startet i 2009 og består av Siri Natvik, Susann Østigaard og Beathe Hofseth.

Vi har jobbet med dokumentar i nærmere 10 år og har laget prisbelønnede filmer som har blitt vist på NRK, TV2,
samt tv-kanaler og festivaler rundt om i Norden.

Vi i Fri Film tror på at film kan skape forandring. Vi ønsker å lage dokumentar som opplyser og berører mennesker.
Vi engasjerer oss i temaer som menneskerettigheter, likestilling og diskriminering.
Våre filmer skal speile verden vi lever i og få folk å se sine egne liv i perspektiv.

Vi i Fri Film mener man trenger flere sterke kvinnelige forbilder på film. Derfor har mange av våre tidligere prosjekter
handlet om modige kvinner som tør å velge annerledes. Det ønsker vi å fortsette å fokusere på,
blant annet i vår nyeste produksjon, ”Light fly, fly high”.

Vi i Fri Film er opptatt av å formidle historier på en visuell måte og har fokus på de kunstneriske uttrykket i våre produksjoner.